طراحی سایت لواسان بزرگ

طراحی سایت لواسان بزرگ در سال ۱۳۹۷ با درخواست شورا و دهیاری لواسان بزرگ در کمتر از یک هفنه صورت پذیرفت. به دلیل قالب و فرمت بندی مورد نظر ایشان تمامی رنگ بندی ها و مطالب تحت نظر این شورای محترم انجام گرفت.

-طراحی تمامی بنرها
-طراحی اسلایدها
-نوشتن متون مورد استفاده
-پشتیبانی سایت

تمامی عکس ها توسط این مجموعه انجام شده است.
وب سایت: www.lavasanbozorg.ir