طراحی سایت cfpicg

طراحی سایت گروه بین المللی cfpicg در سال ۱۳۹۸ طراحی گردید. باتوجه به نیاز کارفرمایان گروه اقدامات انجام شده بر روی سایت تحت نظر ایشان انجام پذیرفته است.

-طراحی سایت
-پشتیبانی سایت
-اجرای سایت دو زبانه
-انجام بارگذاری متون گوناگون بر روی سایت
-ایجاد حسای کاربری اینستاگرام و اکانت شرکتی در لینکدین

وب سایت: www.cfpicg.com